به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، پیر حسین کولیوند رئیس اورژانس کشور امروز در کنگره سلامت مردان با اشاره بت تاریخچه فعالیت اورژانی در کشور،اظهار داشت:اکنون در تهران زمان حضور نیروی اورژانس برمددجو ۱۴ دقیقه است در حالی که قبلا ...