از ۱۹۵ کشور ۱۶۹ کشور تحت تاثیر بیابان‌زایی می‌باشند. بیابان‌زایی آهسته اتفاق می‌افتد و باعث ناپایداری جوامع در سطح کلان می‌شود. در صورتیکه چاره‌ای اندیشه نشود، مهاجرت‌های ناخواسته داخلی و خارجی، افراط گرایی، جنگ یا فرار و تروریسم از عواقب ...

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد پاندمی کرونا بشریت را دهه‌ها در کاهش فقر، مقابله با کمبود امکانات درمانی، بهداشتی و آموزشی به عقب رانده است. سال ۲۰۱۵ میلادی، یعنی پنج سال پیش، جامعه جهانی دستیابی به این اهداف ...

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از سازمان محیط زیست خواست که در مورد یافتن چرایی آلودگی هوای تهران اقدام کند. زهرا نژاد بهرام در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تشدید آلودگی هوا در تهران گفت: این روزها ...