قطعا آقای فتح اله زاده کارش را بلد است. او حتما با آوردن معاونان خوب و قدرتمند می تواند اتفاقات خوبی را برای استقلال رقم بزند. به گزارش مشرق – پیشکسوت استقلال از اینکه علی فتح اله زاده به باشگاه ...