«محمد انصاری» که چند روز قبل در تمرینات پرسپولیس از ناحیه رباط صلیبی دچار پارگی شد، زانوی مصدوم خود را به تیغ جراخان سپرد. از روز گذشته تاکنون بسیاری از بازیکنان و مسوولان پرسپولیس به عیادت وی رفته‌اند. امروز (پنجشنبه) ...