اقتصاد۲۴- مشکلات اقتصادی فعلی در کشور تاثیر همه جانبه‌ای را در زندگی مردم گذاشته است. این مشکلات بیانگر این است که معضلات اقتصادی موجود باید از جنبه‌های مختلفی بررسی، شناسایی و اصلاح شود تا مردم و تولیدکنندگان بتوانند در ...