مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در توئیتی به گزارش دبیرخانه سازمان ملل درباره "ایرانی‌بودن" سلاح‌هایی که علیه تأسیسات نفتی عربستان استفاده شده، واکنش نشان داد. او ضمن رد کردن این گزارش، دبیرخانه سازمان ملل را "فاقد ...