نظام مالی ترکیه بار دیگر در سراشیبی فروپاشی قرار گرفته است. با شیوع ویروس کرونا، سرمایه‌گذاران میلیاردها پول خود را از کشور خارج می‌کنند، رویکردی که در بسیاری از کشورهای نوصنعتی مشاهده می‌شود. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، ...