احتمال داده می‌شود که این تابلو را جیاکومو آلیبراندی، یکی از شاگردان سرشناس داوینچی از روی تابلوی مشهور او "سالواتور موندی" (منجی جهان) کشیده باشد. بر اساس ارزیابی کارشناسان قدمت این تابلو ۵۰۰ سال تخمین زده می‌شود. این تابلو از ...