هر ساله با اتمام تعطیلات رسمی ابتدای سال بازار خودرو نیز فعالیت خود را هر چند نه به صورت جدی، آغاز می کرد و گروهی از خریداران از فرصت خلوتی خیابان ها استفاده کرده به بازار خودرو مراجعه می کردند ...

این روز‌ها با شیوع ویروس کرونا، کمتر مشتریان برای پرسیدن حتی قیمت به نمایشگاه خودرو مراجعه می‌کنند و اکثر همکاران بنده، غیرحضوری و تلفنی پاسخگوی سوالات هستند. در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت خودرو، معاملات با رکود مواجه شده بود ...