سعید پنجشنبه شب در گفت وگو با تلویزیون رسمی تونس همچنین به بیانیه وزارت امورخارجه‌اش در واکنش به معامله ننگین و مجعول قرن انتقاد کرد و گفت: من از انتشار بیانیه وزارت امورخارجه درخصوص معامله قرن رضایت ندارم. رییس جمهوری تونس ...