به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگرچه قوی شدن اقتصاد برای رسیدن به استقلال اقتصادی برای هر کشوری حائز اهمیت است اما اهمیت این موضوع برای اقتصاد کشورمان که در طول 40 سال گذشته دائما در معرض فشار‌های ناشی از ...