به نقل از رای الیوم، منابع فلسطینی از شهادت یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خبر دادند. یک فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری به شهادت رسید. بر اساس این گزارش؛ ...