سخنگوی دولت در نشست خبری سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه در واکنش به "زمزمه کشورهای اروپایی" درباره ارائه قطعنامه‌ای علیه ایران به شورای حکام آژانس، هشدار داد که اگر این قطعنامه به تصویب برسد، جمهوری اسلامی "قطعا واکنش مناسب" نشان می‌دهد ...