در روزهای گذشته آذربایجان و ارمنستان، ژست‌های انساندوستانه‌ای برای عادی‌سازی روابط نشان داده‌اند. شرکت ملی نفت آذربایجان تایید کرده که به خاطر تعمیرات در خط لوله انتقال گاز روسیه از طریق گرجستان به ارمنستان، گاز روسیه برای چند هفته از طریق ...

درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهستانی، وارد ۲۶مین روز خود شد. در این فاصله و با تلاش‌های دیپلماتیک‌، آتش‌بس برقرار شده که ناپایدار بوده‌اند. مقامات ارمنستان از جان باختن ۸۷۴ پرسنل نظامی و ۳۷ غیرنظامی در این چند ...