برگزاری یک پارتی در داخل حرم حضرت موسی (ع) بین قدس و اریحا که با مشارکت ده‌ها جوان ساکن قدس اشغالی همراه بود خشم فلسطینی‌ها را به همراه داشته است. به گزارش ایسنا، روزنامه رأی الیوم نوشت، اخیراً چند ویدئو ...