پارلمان اتحادیه اروپا بویژه با توجه به اوضاع در قبرس شمالی خواستار برخورد سخت با ترکیه شده است. در قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه ششم آذر (۲۶ نوامبر) با اکثریت بالا در پارلمان تصویب شد، نمایندگان "تحریکات" و "اقدامات غیرقانونی" دولت ...

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه ۱۴ ژوئیه (۲۴ تیر) خبر از نقش آلمان در میانجیگری بین ترکیه و یونان داده بود؛ نقشی که قرار بود پنهان بماند. اما خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیر) با انتشار ...