دولت رومانی، جسد غلامرضا منصوری، قاضی سابق اجراییات لواسانات و یکی از متهمان "پرونده فساد اکبر طبری" را به همراه گزارشی ۲۹ صفحه‌ای به ایران تحویل داده است. جنازه منصوری در پزشکی قانونی است و یکی از بستگان منصوری به ...

محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه که شب گذشته (۴ تیر) در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، در رابطه با فساد اداری در ایران و پرونده و مرگ قاضی منصوری گفت: «امروز کسی نمی‌تواند بگوید، ظلمی میکنم و از ...