دو تن از اعضای ارشد طالبان پاکستان در قلب کابل، پایتخت افغانستان هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. یک منبع اطلاعاتی معتبر به بی بی سی جهانی گفته است که هر دوی آنها کارت شناسایی جعلی داشتند و ...