نشست های خبری فیلم های جشنواره فجر 38 تاکنون حواشی متعددی داشته اما نکته قابل تامل در میان شماری از آنها، کم تحملی برخی سینماگران و البته اصرار تعدادی از خبرنگاران برای طرح نظراتی بی ربط به فیلم و جشنواره ...