در شهرک فولکمارسن واقع در شمال ایالت هسن یک راننده خودروی خود را با سرعت به جمعیتی از مردم زد که دوشنبه ۲۴ فوریه، یعنی مهم‌ترین روز کارناوال آلمان معروف به "دوشنبه گل سرخ"، مشغول برگزاری این جشن خیابانی بودند. ...