روز شنبه، ۲۷ اردیبهشت (۱۶ مه) دادستانی عمومی پاریس و ژاندارمری فرانسه در بیانیه مشترکی خبر دستگیری یکی از مهم‌ترین متهمان پرونده نسل‌کشی رواندا را منتشر کردند. اتهام‌های فلیسین کابوگا (Felicien Kabuga) ایجاد شبکه‌ای از شبه‌نظامیان اکثریت هوتو، مسلح کردن ...