نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه راهی جز شکست برای آمریکا باقی نمانده است، گفت: تلاش آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه با شکست روبرو خواهد شد چون طبق قانون از برجام خارج شده ...