​چلسی در جستجوی جایگزینی برای کپا آریسابالاگا، دروازه‌بان اسپانیایی تیمش برای فصل بعد است. بنابر گزارش منتشره در روزنامه تایمز، سران باشگاه چلسی در جستجوی جایگزینی برای کپا آریسابالاگا، دروازه بان اسپانیایی تیمشان برای فصل بعد هستند و در همین ...