شامگاه روزی که روحانی از نمایندگان خواست هول نباشند و بگذارند افراد پرتجربه کارشان را بکنند، رئیس مجلس با حضور در تلویزیون گفت: «ما هول نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم دولت با خاطره خوب به پایان برسد. مردم ۷ سال است منتظرند کاری ...