مصطفی میرسلیم، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه ۳۰ تیر (۲۰ ژوئیه) به خبرگزاری برنا گفت، از ریاست کمیسیون اصل نود مجلس انصراف داده است. علت این انصراف این است که ...