نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به راه اندازی فروش تعهدی در اسفند ماه، تاثیر این ابزار مالی در بازار سرمایه را بررسی کرد. حسن امیری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه فروش تعهدی یکی از ...