جمشید شارمهد در ماه اوت (مرداد) در مسیر خود به مقصد هند به علت شیوع کرونا ناگزیر به اقامت چند روزه در فرودگاه دوبی می‌شود. فرزندان جمشید شارمهد، غزاله و شایان به خبرنگاران گفته‌اند که شماری از ماموران امنیتی جمهوری ...