مجتبی رضاپور عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه غربالگری بندو، کوشکنار، پارسیان و بندر بستانو به اتفاق دادستان شهرستان، فرمانده سپاه، نیروی انتطامی، دریابانی، امنیتی و رئیس شورای شهر پارسیان گفت: ورود مسافر و گردشگر به شهرستان پارسیان ممنوع ...