شرکت هیوندای موتور به دلیل خطر آتش سوزی، سیستم باتری حدود ۸۲ هزار خودروی الکتریکی خود را در سطح جهان تعویض خواهد کرد. به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم ، شرکت هیوندای موتور به دلیل خطر آتش سوزی، سیستم ...