ووشوی ایران چند سالی است که روی نوار موفقیت حرکت می‌کند و این نتایج خوب در سال ۹۸ نیز ادامه یافت. این رشته در سالی که روبه پایان است، ۲ رویداد مهم بین المللی داشت که در آنها به موفقیت‌های ...