فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نتایج انتخاب بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد که براساس آن «لاشا تالاخادزه» وزنه‌بردار مطرح گرجستانی برای سومین سال متوالی عنوان بهترین وزنه‌بردار سال را به دست آورد. تالاخادزه با ۱۷۰۸۴ رای این عنوان را ...