سازمان ملل با نگرانی برآورد کرده است، شمار کودکانی که در یمن دچار سوءتغذیه هستند، احتمالا در سال جاری میلادی ۲۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به دو میلیون و ۳۰۰ هزار کودک زیر پنج سال خواهد ...