غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه شنبه ۲۰ خرداد (نهم ژوئن) در یک نشست خبری از انتصابات جدید در دستگاه قضایی تحت عنوان «اصلاح» ساختار این قوه خبر داد. ایلنا در گزارشی در این باره به اسامی متعددی ...

خبر مبادله یک زندانی ایرانی به نام احمد خلیلی و یک زندانی آلمانی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بازتاب یافته است. منبع این خبر مقامات جمهوری اسلامی ایران هستند. سایت "اشپیگل‌آنلاین" روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه) نیز این خبر را ...