مدیریت مبارزه با شیوع ویروس کرونا در پایتخت ایران سرانجام و تلویحاً سیاست غربالگری را به اجرا گذاشت. وزارت بهداشت نگران افزایش موارد ابتلا در کلانشهر تهران طی هفته آینده است. استاندار تهران هم از ممنوعیت تردد در ۱۴ مبادی ...