محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه که شب گذشته (۴ تیر) در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، در رابطه با فساد اداری در ایران و پرونده و مرگ قاضی منصوری گفت: «امروز کسی نمی‌تواند بگوید، ظلمی میکنم و از ...