مطالعه یک تیم تحقیقاتی در باره عوارض جانبی واکسن فایزر- بیون‌تک نشان می‌دهد که این عوارض خوشایند نیستند، اما جای نگرانی عمده‌ای نیز ندارند.  نتیجه این پژوهش در ژورنال پزشکی نیوانگلند (New England Journal of Medicine) منتشر شده است.  به کانال دویچه ...