دولت انتقالی سودان می‌گوید در مذاکره با شورشیان منطقه دافور بر سر تحویل عمر البشیر به دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در شهر لاهه هلند به توافق رسیده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از سخنگویان دولت انتقالی روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ...