«علی‌مراد اکبری» روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی از پنج محصول سالم گواهی شده زنان روستایی و تجلیل از مدیران عامل صندوق‌های اعتبارات خُرد زنان روستایی استان کرمانشاه در سرسرای اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان، به مقایسه وضعیت زمین‌های کشاورزی استان از نظر ...