محدودیت‌های اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران از اوایل اردیبهشت به تدریج در حال برداشته شدن است؛ با این تصور که کشور نقطه اوج یا پیک بحران را از سر گذرانده و گسترش کرونا و بیماری کووید۱۹ تحت ...