در حالی که حسن روحانی به صراحت مخالفت خود را با هر نوع قرنطینه اعلام کرده، علیرضا زالی، مسئول عملیاتی ستاد مدیریت کرونا در تهران بزرگ، اظهارنظر "مسئولان اجرایی و اداری" کشور را نشانه آن دانست که مرگبار بودن ویروس ...