علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از قطعنامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد و آن را "باج‌خواهی" خواند. باقری کنی گفت: «حمایت از چند مجرم به دلیل داشتن گذرنامه ...