به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، علی اکبرکریمی پور، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 2 تهران درباره سیاست های سازمان مدیریت پسماند در هوشمند سازی جمع آوری پسماند خشک اظهارداشت: با توجه به سیاست های مدیریت شهری در ...