سعید دهقان، وکیل علیرضا علی‌نژاد، زندانی سیاسی و برادر مسیح علی‌نژاد، کنشگر امور زنان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «امروز باخبر شدیم که شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ما در پرونده علیرضا علی‌نژاد را رد کرد. تقریبا با همان ...