گروهی از پزشکان سنگاپور، علائم جدید بیماری ناشی از کروناویروس را مشخص کردند که متفاوت با آن چه پیش تر بوده به نظر می رسد. نتایج تحقیقات این پژوهشگران در مجله Lancet منتشر شده است و این نگرانی را به ...