بررسی عملکرد سرشناس‌ترین دروازه‌بانان لژیونر تاریخ فوتبال ایران نشان می‌دهد که تعداد اندکی از سنگربانان ایرانی، موفق شدند عملکرد خوبی در تیم‌های اروپایی از خودشان نشان دهند. به گزارش ایسنا، پس از ماه‌ها مذاکرات تیم‌های مختلف آسیایی و اروپایی با ...