محمد بن سلمان، ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی، در تلویزیون دولتی این کشور، برنامه پایه‌گذاری شهری مدرن را معرفی کرد. در شهر آینده قرار است یک میلیون نفر زندگی کنند که می‌توانند پای پیاده به همه جا بروند. به کانال دویچه ...