یک روز پس از انفجار در فرودگان عدن، عبدالملک سعید، نخست‌وزیر دولت ائتلافی این کشور شورشیان حوثی و دولت ایران را مسئول انفجار روز چهارشنبه فرودگاه عدن معرفی کرد. نخست‌وزیر یمن گفت، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که شورشیان حوثی مسئول ...