شاید نه لزوما دو روز دیگر، اما به زودی روشن می‌شود که تهدیدهای آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، جمهوری اسلامی را با چه چشم‌اندازی روبرو خواهد کرد. در این که آیا آمریکا از ...

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به توصیه ترامپ به مقامات ایرانی که برای مذاکره تا انتخابات آمریکا صبر نکنند، به خروج ایالات متحده از برجام اشاره کرد و گفت ایران و دیگر کشورهای طرف توافق هسته‌ای هرگز میز مذاکره ...