ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون بازآفرینی، شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی سیستان وبلوچستان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تسریع در روند خدمت رسانی و ثبت نام متقاضیان طرح ملی مسکن مسکن پیش بینی و در حال انجام ...