نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد عصاره هیدروالکلی مریم گلی، ریحان و دارچین می‌توانند به دلیل خاصیت ضدقارچی و ضدمیکروبی به عنوان یک ماده نگهدارنده طبیعی در دوغ استفاده شوند. به گزارش ایسنا، دوغ یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های لبنی تخمیری است ...